สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าแรก บริการของเรา ประกันคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม

Search ::
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 กันยายน 2558 ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี หน้าเว็บภาษาไทย English Version Old Version
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนัก หน่วยงาน/สถานี การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริม&เผยแพร่ รวมลิ้งค์ ติดต่อเรา
Left - Menu
  เมนูหลัก
   ระบบ MIS
   สมัครอบรมออนไลน์
  
 CoP บริการวิชาการ   
   โครงการ/กิจกรรม
   บอร์ดประชาสัมพันธ์
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   ระเบียบต่าง ๆ
   ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ
   Download
   ข้อมูลเครือข่ายชุมชน
   ภาพกิจกรรม
   สารส่งเสริมฯ
  งานประกันคุณภาพ
   สารสนเทศประกันคุณภาพ
   รายงานข้อมูล กพร.
   รายงานประจำปี
   รายงาน QA ปี 2548
   ข้อมูลดิบประกันคุณภาพ
   ฐานข้อมูลงานวิจัย
   รายงาน SAR-50
  ข้อมูลทางบัญชี
   ข้อมูลทางบัญชี
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  บริการ
  VDO On Demand
  Radio On Demand
  วิทยาเขตต่าง ๆ
  คณะต่าง ๆ
  ระบบอีเมลล์
Link
ผู้บริหาร Online
ภาระกิจผู้บริหาร
Link
แสดงความคิดเห็นเว็บนี้
     ดีอยู่แล้ว
     ควรปรับปรุง
ความคิดเห็น

Link
ภาระกิจผู้บริหาร/หน.งาน/หน.ฝ่าย :: สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตารางภาระกิจผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
นางจารุพรรณ มียิ้ม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ที่ เรื่อง วันที่นัดหมาย เวลา สถานที่
หน้าที่
 จำนวนผู้เข้าชม  
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-331302 หรือ 1327
Web Master :
esupdul@bunga.pn.psu.ac.th